Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie

 


Lista myśliwych
Okresy polowań
Fazy księżyca
Kryteria odstrzału samców
Plan polowań zbiorowych
DRUKI:
- SPR. Z POL. ZBIOROWGO
i PROT Z  CZYN. GOSP.

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Druki do pobrania

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego.

Gospodarka łowiecka koła - książka ewidencji pobytu w łowisku - logowanie

 Zgłoszenie  szkody   w  uprawach  znajdujących  się  na  terenie  obwodów  dzierżawionych  przez  nasze  koło odbywa  się   poprzez   wypełnienie  zgłoszenia [<<<do pobrania druk zgłoszenia>>>] i  dostarczenie    go  osobiście  lub przesłanie zgłoszenia na adres znajdujący się w nagłówku zgłoszenia.
Uwaga!
Dzięki uprzejmości Pani Mai Karolewskiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, udostępniamy prezentację o szakalu złocistym - PRZENTACJA

UWAGA!

     W związku ze stwierdzeniem pierwszego ogniska ASF u dzików w powiecie Tomaszów Lubelski, zmianie uległy obszary objęte restrykcjami. Aktualna mapa: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Uwaga!
 Koleżanki i Koledzy Myśliwi  z KŁ nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA

  Elektroniczna książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku EKEPI już działa.  
Jest dokumentem  potwierdzającym obecność myśliwego  na polowaniu indywidualnym.

 W celu z prawidłowego korzystania z książki elektronicznej należy skontaktować się Prezesem koła nr tel. 608 286 146 celem uaktualnienia swoich danych osobowych.(szczególnie nr telefonu z którego  będzie dokonywany wpis do książki  - program identyfikuje myśliwego m. in. po numerze terlefonu zapisanego w bazie programu).

 Przy wykonywaniu polowania należy pamiętać aby wpisu rozpoczęcia polowania dokonać  przed polowaniem ale nie wcześniej jak 24 godziny  przed rozpoczęciem polowania

UWAGA!

Kategorycznie zabrania się przy wpisie podawania od razu godziny końca polowania.  Wypisać z książki należy się z faktyczną chwilą zakończenia polowania (zejścia z ambony, wyjazdu z łowiska).  Podajemy wtedy też rodzaj
i ilość pozyskanej zwierzyny oraz  liczbę oddanych strzałów.

Zwierzyna

Kod książki ewidencji

byk

1

łania

2

ciele

3

rogacz

4

koza

5

koźlę

6

dzik

7

lis

8

jenot

9

borsuk

10

kuna

11

tchórz

12

szop

13

bażant

14

kaczka

15

gołąb

16


 Po pozyskaniu samca byka lub rogacza( łownego lub selekcyjnego) musimy sami uzupełnić wpis po zakończeniu polowania.

Jeżeli nic nie pozyskaliśmy,  najprostszym sposobem wypisania się z książki jest wysłanie sms o treści                   " w " na nr  733 302 304.

                                        ZALETY     ELEKTRONICZNEJ    KSIĄŻKI    POLOWAN !

 - możliwość wpisania się na polowanie o każdej porze dnia i nocy.

 - zawsze istnieje możliwość przepisania się w inny rejon.

 - stały wgląd w plany łowieckie, cały czas jesteśmy na bieżąco z wykonaniem planu, każdy wpis do książki                pozyskanej zwierzyny pomniejsza plan co zaoszczędza pracę łowczemu koła.

 - możliwość sprawdzenia kto jest w łowisku oprócz nas (gdybyśmy potrzebowali pomocy wiemy do kogo                  zadzwonić)

 - gdzie i którędy można dojechać w swój rejon polowania aby nie przeszkadzać w polowaniu innym członkom          koła.

 - gdy zastanie pozyskana ostatnia zwierzyna z planu każdy  myśliwy  znajdujący się w łowisku otrzyma sms o jej       wykonaniu.

 - każde nowo powstałe urządzenie łowieckie będzie co miesiąc nanoszone na mapę.

 - dzięki aplikacji będziemy mogli sprawdzić i zweryfikować stan naszego konta w kole po wprowadzeniu tych            danych przez skarbnika.(stopień rozliczania prac gospodarczych na rzecz kola, ile już przepracowaliśmy  a ile        jeszcze na zostało do odpracowania. - wszystko to można będzie sprawdzić po wprowadzeniu tych danych              przez łowczego.

 - możliwość  wysłania sms bardzo istotnych informacji przez łowczego do wszystkich członków koła                            jednocześnie.

Darz Bór 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie! 

Adres do korespondencji:
Turzyniec 40a
22-470 Zwierzyniec
             cietrzew78@wp.pl sekretarz@cietrzew78.pl
NIP 922-12-24-984
BANK:   BS Szczebrzeszyn 
Konto:76 9632 0006 2001 0000 0329 0001

Zarząd Koła:
 Prezes:
Władysław Saciuk 608 286 146

Łowczy
Andrzej Tittenbrun 507 174 481

Z-ca Łowczego
Maciej  Romanowski 606 396 526

Sekretarz
Zenon Wąsik 607 220 770

Skarbnik
Piotr Rużyło 500 828 156

Gospodarze obwodów:
obwód 263A
Tadeusz Pietrzniak 510 079 935
obwód 263B
Paweł Jaremko 661 309 133
obwód 278
Mirosław Pietrykowski 692222404
obwód 281A
Stanisław Mazur 605 485 222
obwód 281B
Zbigniew Piasecki 889 227 362

Uśmiechnij się