Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie

 


Lista myśliwych
Okresy polowań
Fazy księżyca
Kryteria odstrzału samców
Plan polowań zbiorowych
DRUKI:
- SPR. Z POL. ZBIOROWGO
i PROT Z  CZYN. GOSP.

PRAWO  ŁOWIECKIE


 

    Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym na najlepsze fotografie do kalendarza Okręgu Zamojskiego Polskiego Związku Łowieckiego.
Zdjęcia prosimy przesyłać do 20 listopada 2021r.
Dla autorów najlepszych zdjęć przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

             Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego

            Regulamin konkursu

   Informujemy, że Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu organizuje wyjazd na I Ogólnopolską Pielgrzymkę Myśliwych na Jasną Górę która odbędzie się 24 października 2021 r. 


Wyjazd na pielgrzymkę zaplanowany jest na sobotę 23 października 2021 r (nocleg z 23 na 24 październik w Częstochowie). Koszty przejazdu i noclegów pokrywa Zarząd Okręgowy. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z biurem Zarządu Okręgowego do 19 października. Ilość miejsc ograniczona.  W załączeniu plakat.

<<PLAKAT>>

Kuropatwy w obwodzie 263 - czytaj więcej

Kolejne 100 kuropatw w obwodzie 263 - czytaj więcej


Poszukiwanie dzików obw. 281 - zobacz film

Poszukiwanie dzików obw. 263 - zobacz film


Uwaga Koleżanki i Koledzy - Walne Zgromadzenie Członków Koła dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego 


Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 695

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Art. 22. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”.

Uwaga Koledzy selekcjonerzy!

Uchwały  Nr 15/2020 i Nr 14/2020
Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu z dnia 06.03.2020 r.,
w sprawie nałożenia kar za naruszenie zasad selekcji osobniczej przy
dokonaniu odstrzału saren kozłów oraz odstrzrału jeleni byków
>>Więcej>>

Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych zredukcją  populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał
sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wytyczne - zobacz w formacie *pdf
Wytyczne - zobacz w formacie *doc

Gospodarka łowiecka koła - książka ewidencji pobytu w łowisku - logowanie

 Zgłoszenie  szkody   w  uprawach  znajdujących  się  na  terenie  obwodów  dzierżawionych  przez  nasze  koło odbywa  się   poprzez   wypełnienie  zgłoszenia [<<<do pobrania druk zgłoszenia>>>] i  dostarczenie    go  osobiście  lub przesłanie zgłoszenia na adres znajdujący się w nagłówku zgłoszenia.
 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ  OBSZAR ZAGROŻONY - <<ZOBACZ>>
Dzięki uprzejmości Pani Mai Karolewskiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, udostępniamy prezentację o szakalu złocistym - PRZENTACJA

UWAGA!

     Aktualna mapa ASF: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Oferta zakupu pakietów bioasekuracyjnych - Zobacz

Obowiązująca dokumentacja z wykonania przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego odstrzału dzików   zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie afrykańskiego pomoru świń / odstrzał sanitarny, polowania w strefach i WAMTA/

 
Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odstrzału dzika w ramach odstrzału sanitarnego lub indywidualnego polowania przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego, powinna obejmować co najmniej:

1)      Dokument  dochodzenia epizootycznego dla każdego odstrzelonego dzika – aktualny na dany rok  (ustalonego w ramach planu zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce), którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.

2)      Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji  Weterynaryjnej, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.

3)       Oświadczenie myśliwego, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.

4)       Specyfikacja do faktury, której wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.  

5)      W przypadku odstrzelonych dzików, których tusze poddane zostały utylizacji, kopie faktur z zakładu utylizacyjnego poświadczające utylizację tych tusz (dołączane do w/w dokumentacji )   

6)      W przypadku pozyskania mięsa z odstrzelonego dzika na własne potrzeby  – kopia  sprawozdania z badania na obecność włośni  oraz oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia. 

7)      W przypadku przekazania mięsa do punktu skupu dziczyzny lub innego zakładu – dokument potwierdzający takie przekazanie oraz oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia. 

8)      Dokumentacja fotograficzna obejmująca : zdjęcie całej tuszy z zapiętym znacznikiem i   nacięciem prawego ucha, zdjęcie w przybliżeniu znacznika.


Załączniki:

1.
Dokument  dochodzenia epizootycznego dla każdego odstrzelonego dzika

2.
Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji  Weterynaryjnej

3.
Oświadczenie myśliwego

4. Specyfikacja do faktury

UWAGA!

Kategorycznie zabrania się przy wpisie podawania od razu godziny końca polowania.  Wypisać z książki należy się z faktyczną chwilą zakończenia polowania (zejścia z ambony, wyjazdu z łowiska).  Podajemy wtedy też rodzaj
i ilość pozyskanej zwierzyny oraz  liczbę oddanych strzałów.

Zwierzyna

Kod książki ewidencji

byk

1

łania

2

ciele

3

rogacz

4

koza

5

koźlę

6

dzik

7

lis

8

jenot

9

borsuk

10

kuna

11

tchórz

12

szop

13

bażant

14

kaczka

15

gołąb

16

dzik -  odstrzał sanitarny

17


 Po pozyskaniu dzika - odstrzał sanitarny, samca byka lub rogacza( łownego lub selekcyjnego) musimy sami uzupełnić wpis po zakończeniu polowania.

Jeżeli nic nie pozyskaliśmy,  najprostszym sposobem wypisania się z książki jest wysłanie sms o treści                   " w " na nr  733 302 304.

                                        ZALETY     ELEKTRONICZNEJ    KSIĄŻKI    POLOWAN !

 - możliwość wpisania się na polowanie o każdej porze dnia i nocy.

 - zawsze istnieje możliwość przepisania się w inny rejon.

 - stały wgląd w plany łowieckie, cały czas jesteśmy na bieżąco z wykonaniem planu, każdy wpis do książki                pozyskanej zwierzyny pomniejsza plan co zaoszczędza pracę łowczemu koła.

 - możliwość sprawdzenia kto jest w łowisku oprócz nas (gdybyśmy potrzebowali pomocy wiemy do kogo                  zadzwonić)

 - gdzie i którędy można dojechać w swój rejon polowania aby nie przeszkadzać w polowaniu innym członkom          koła.

 - gdy zastanie pozyskana ostatnia zwierzyna z planu każdy  myśliwy  znajdujący się w łowisku otrzyma sms o jej       wykonaniu.

 - każde nowo powstałe urządzenie łowieckie będzie co miesiąc nanoszone na mapę.

 - dzięki aplikacji będziemy mogli sprawdzić i zweryfikować stan naszego konta w kole po wprowadzeniu tych            danych przez skarbnika.(stopień rozliczania prac gospodarczych na rzecz kola, ile już przepracowaliśmy  a ile        jeszcze na zostało do odpracowania. - wszystko to można będzie sprawdzić po wprowadzeniu tych danych              przez łowczego.

 - możliwość  wysłania sms bardzo istotnych informacji przez łowczego do wszystkich członków koła                            jednocześnie.

Darz Bór 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie! 

Adres do korespondencji:
Turzyniec 40a
22-470 Zwierzyniec
             cietrzew78@wp.pl sekretarz@cietrzew78.pl
NIP 922-12-24-984
BANK:   BS Szczebrzeszyn 
Konto:76 9632 0006 2001 0000 0329 0001

Zarząd Koła:
 Prezes:
Władysław Saciuk 608 286 146

Łowczy
Maciej  Romanowski 606 396 526

Sekretarz
Zenon Wąsik 607 220 770

Skarbnik
Piotr Rużyło 500 828 156

Gospodarze obwodów:
obwód 263A
Tadeusz Pietrzniak 510 079 935
obwód 263B
Paweł Jaremko 661 309 133
obwód 278
Marcin Machałek  723 162 915
obwód 281A
Stanisław Mazur 605 485 222
obwód 281B
Zbigniew Piasecki 889 227 362

Uśmiechnij się